1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • واپسین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018.

کدام توانايی ها زير بررسی هستند؟

.

پس از چندين سال همسنجی با زبان های هند و اروپايی زنده و باستانی و نيز با نگرش بر بنيادهای زبانشناسی ناب سرانجام ٦ توانايی را از ديگر نامزدها فَرگانيگ ( principal)تر پنداشتيم.پی افزودن نگرها

کد امنیتی
تازه کردن